Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Personální a pedagogické zajištění školy

 
Pedagogický tým tvoří celkem 13 pedagogů, 3 asistent pedagoga a 2 školní asistentky. Všechny pedagogické pracovnice mateřské školy mají odborné vzdělání na pedagogických školách, splňují odbornou pedagogickou způsobilost k vykonávání funkce učitelky mateřské školy. Pracovnice přijatá na funkci asistenta pedagoga v roce 2014 absolvovala v pedagogickém centru kurz pro asistenty pedagoga podle § 20 písm. e) zákona 563/2004 Sb. v rozsahu 80 vyučovacích hodin. Tři učitelky absolvovaly rozšířené studium speciální pedagogiky.
 
Vzdělání pedagogických pracovnic plně odpovídá zákonem stanoveným normám a všechny pedagogické pracovnice jsou plně kvalifikované. DVPP funguje na základě plánu dalšího vzdělávání. Informace z něj si pedagogičtí pracovníci předávají ústně na pedagogických radách, společnými workshopy. Všechny učitelky se pravidelně každým rokem dále vzdělávají, využívají k tomu nabídek Pedagogického centra v Plzni, jsou vybírány takové vzdělávací akce, které jsou přínosem nejen pro jednu pedagogickou pracovnici, ale formou přenosu ze seminářů a školení i pro další učitelky na škole.
 
Specializované služby, jako je logopedie, poradenství psychologa, jsou zajištěny odborníky
– klinická logopedka, PPP Plzeň-sever, SPC Plzeň.
 
Vztahy a komunikace mezi pracovnicemi jsou přátelské, vstřícné.
 
V mateřské škole pracují 4 provozní pracovnice, některé na částečný úvazek na pozicích domovnice – uklízečka, kuchařka a pomocná kuchařka.

 

Personální složení školy:

 

Pedagogické pracovnice:
   
Ředitelka MŠ:
Bc. Laláková Monika  
Učitelky:
   
  Dubinová Věra  
  Motlíková Kateřina  
  Kurcová Zora  
  Davídková Milada  
  Dicková Dagmar  
  Milerová Jana  
  Kestlerová Eva  
  Sebránková Eva  
  Hůrková Simona  
  Růžičková Jitka  
  Štemberová Veronika  
  Laláková Monika  
Asistent pedagoga:
Milerová Jana  
  Nováková Hedvika  
  Štemberová Veronika  
Chůva: Laláková Monika  
Školní asistentka:
Nešvárová Zuzana  
  Nováková Hedvika  
Provozní zaměstnanci:
   
  Belková Hana  
  Brabníková Markéta  
  Hynková Štěpánka  
  Štemberová Veronika  
  Nešvárová Zuzana