Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

PODMÍNKY PRO SPOLUPRÁCI S RODIČI

 

- snahou mateřské školy je v posledních letech získávání rodičů dětí ke spolupráci a k vytváření vzájemného porozumění a důvěry při společné výchově jejich dětí

- v průběhu školního roku v jednotlivých ročních obdobích jsou připravovány různé společné akce, do kterých se rodiče s dětmi mohou zapojovat, soutěžit, pozorovat a hovořit v menších třídních kolektivech o problematice výchovy svých dětí

- pedagogické pracovnice informují rodiče průběžně o výsledcích jejich dětí, konzultují případné výchovné problémy, doporučují případná odborná vyšetření a to prostřednictvím dětského pediatra nebo klinické logopedky

- mateřská škola nabízí rodičům i poradenskou službu prostřednictvím výchovné poradkyně Milady Davídkové

- důležité je jednat s rodiči individuálně, slušně, taktně a diskrétně – toto si každá učitelka musí uvědomit před každým jednáním a setkáním s rodiči

Jednotlivé akce pro rodiče jsou součástí přehledu akcí pro jednotlivá roční období
v  návaznosti na zpracovaný ŠVP školy – plán jednotlivých akcí je přílohou školního programu.

 

případě zájmu ze strany rodičů jsme schopni poskytovat informace nebo jen poradit :

- formou konzultací s pedagogem

- pozorování vlastního dítěte v kolektivu dětí pro orientaci ze strany rodičů

- zapůjčení odborné literatury

- zprostředkování kontaktu s různými odborníky

 
 

Spolupráce s rodinou probíhá formou :

- společných akcí školy

- akcemi jednotlivých tříd

- individuálními pohovory

- přednáškami odborníků v mat. škole

- informačními tabulemi s aktuálními tématy

- informací na webových stránkách mat. školy