Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Mateřská škola Plasy, okres Plzeň-sever

 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Město Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy

 

3. Organizační struktura

Mateřská škola Plasy, okres Plzeň-sever

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola Plasy, okres Plzeň-sever

Stará cesta 454

331 01 Plasy

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Mateřská škola Plasy, okres Plzeň-sever

Stará cesta 454

331 01 Plasy

 

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 10:00 - 12:00 hod.

Středa  10:00 - 12:00 hod.

 

4.4 Telefonní čísla

Ředitelna: 373 32 21 33

 

4.6 Adresa internetové stránky

www.msplasy.cz

 

4.7 Adresa e-podatelny

skolka@plasy.cz

 

4.8 RED IZO

600070913

 

4.9 Datová schránka

rhnkw36

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 728056349/0800

 

6. IČ

75006286

 

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program – k dispozici v ředitelně školy

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet pro rok 2019 je uveden ZDE.

 

9. Žádosti o informace
Informace lze žádat v ředitelně školy v úředních hodinách.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání
Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách.

Postup při podání

 

11. Opravné prostředky
Lze podat písemně v ředitelně školy nebo pomocí datové schránky.

 

12. Formuláře ke stažení

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - zde

Evienční list pro dítě v MŠ - zde

Žádost o omluvení dítěte z předškolního vzdělávání - zde

Žádost o snížení platby školného - zde

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb.

Zákon č. 250/2000 Sb.

Vyhláška č. 48/2005 Sb.

Vyhláška č. 74/2005 Sb.

Vyhláška č. 107/2005 Sb.

  

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019