Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

"ČERVÁNCI"
 

V letošním školním roce 2019 – 2020 je ve třídě Červánků zapsáno 22 dětí ve věku  5 – 6 let. Z toho je 14 děvčat a 8 chlapců. Celá třída je předškolního věku s povinnou školní docházkou.

 Z celkového počtu  má 14 dětí bydliště v Plasích a 8 dětí dojíždí z okolních spádových obcí.

 V letošním školním roce se budeme zaměřovat na předčtenářskou a předmatematickou gramotnost (vyjadřovací schopnosti, rozvoj slovní zásoby, porozumět čtenému, jazykové dovednosti, logopedická prevence,…). Dále se budeme soustředit na finanční gramotnost
a základy technických dovedností (budeme využívat interaktivní tabuli). Budeme se snažit vhodnou motivací vzbuzovat a podporovat zájem o rozvoj tělesné zdatnosti, obratnosti
a radosti z pohybu programem „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Nemalou pozornost budeme také věnovat rozvoji  grafomotoriky (správné držení tužky, základní grafomotorické cviky předcházející psaní). Experimentovat budeme v oblasti výtvarné, pracovní, estetické (práce s netradičními materiály, pokusy s barvami, apod.).

Budeme vést děti k tomu, aby se k sobě hezky chovaly, rády chodily do školky a jejich tvářičky byly usměvavé.         

Telefonní číslo: 371 656 105, uč. E. Kestlerová,
D. Kusíková
e-mail: cervanci@plasy.cz