Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

"ČERVÁNCI"
 

V letošním školním roce 2020 – 2021 je ve třídě „ Červánků“ zapsáno 26 dětí ve věku 5 - 6 let. Z toho je 13 děvčat a 13 chlapců.

Celá naše třída je předškolního věku s povinnou docházkou. Z celkového počtu má 19 dětí bydliště v Plasích a 7 dětí dojíždí  z okolních spádových obcí.

V letošním školním roce se budeme zaměřovat na předčtenářskou
a předmatemetickou gramotnost (vyjadřovací schopnosti, rozvoj slovní zásoby, porozumět čtenému, logopedická prevence…). Dále se budeme soustředit na finanční gramotnost a základy technických dovedností
(využití interaktivní tabule, malá technická univerzita…). Budeme se snažit vhodnou motivací vzbuzovat a podporovat zájem o rozvoj tělesné zdatnosti, obratnosti a hlavně radosti z pohybu.

Nemalou pozornost budeme také věnovat rozvoji grafomotoriky (správné držení tužky, procvičování grafomotorických cviků, které předcházejí psaní). Experimentovat budeme v oblasti výtvarné, pracovní, estetické
(práce s netradičními materiály, pokusy s barvami, práce s odpadovými materiály, apod.).

Budeme vést děti k tomu, aby si pomáhaly, hezky se k sobě chovaly, rády chodily do školky a jejich tvářičky byly vždy usměvavé.

Telefonní číslo: 371 656 105, p. uč. J. Růžičková, E. Kestlerová
e-mail: cervanci@plasy.cz

Konzultační hodiny: středa 12,00 - 12,30 hod, vždy po předchozí domluvě