Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

"ZELÁNCI"

ZELÁNCI

Ve školním roce 2020/2021 je u Zelánků zapsáno 23 dětí ve věku 2,5 – 5let,
z toho 8 chlapců a 15 děvčat. Ve třídě s dětmi pracují učitelky Simona Hůrková, Zora Kurcová a asistentka pedagoga Hedvika Nováková. Zelená třída se nachází
v přízemí I. pavilonu mateřské školy. Je vybavena dětským nábytkem, sestavami pro ukládání hraček a stavebnic, koutky pro rozvoj tvořivých her.

V šatně má každé dítě své místo pro odkládání oděvu, které je označeno značkou, vedle šatny je umístěna umývárna. Ve třídě probíhají během celého dne spontánní i řízené aktivity. Snažíme se vést děti při všech činnostech
k samostatnosti, k vytváření hygienických návyků, k postupné sebeobsluze při stolování a oblékání. Přistupujeme k dítěti individuálně a poskytujeme individuální integrovanou péči.

Vytváříme pro pobyt dítěte v mateřské škole klidné, estetické a podnětné prostředí, které umožňuje získávání nových poznatků a dovedností. Rozvíjíme spolupráci s rodinou zařazováním projektových dnů a konzultací.

 

Konzultační den pro rodiče je v úterý od 12,00 do 12,30 hod, vždy po předchozí domluvě.

 

Telefonní číslo: 371 656 108, p. uč. S. Hůrková, Z. Kurcová, as. pedagoga H. Nováková
e-mail: zelanci@plasy.cz