Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

"ZELÁNCI"

Ve školním roce 2019/2020 je u Zelánků zapsáno 22 dětí ve věku
2,5 - 4 roky, 12 chlapců a 10 děvčat. Ve třídě s dětmi pracují učitelky Simona Hůrková a Zora Kurcová. Zelená třída se nachází v přízemí
I. pavilonu mateřské školy, je vybavena dětským nábytkem, sestavami pro ukládání hraček a stavebnic, koutky pro rozvoj tvořivých her. V šatně má každé dítě svoje místo pro odkládání oděvu, které je označeno značkou, vedle šatny je umístěna umývárna. Ve třídě probíhají během celého dne spontánní i řízené aktivity. Snažíme se vést děti při všech činnostech k samostatnosti, k vytváření hygienických návyků, k postupné sebeobsluze při stolování, oblékání. Přistupujeme k dítěti individuálně, současně ho ale vedeme také k tomu, aby si uvědomovalo, že je členem kolektivu a umělo se v něm ohleduplně chovat. Aby se nám ve školce líbilo, vytvořili jsme si společně třídní pravidla. Vytváříme pro pobyt dítěte v mateřské škole klidné, estetické a podnětné prostředí, které umožňuje získávání nových poznatků a dovedností. Rozvíjíme spolupráci s rodinou zařazováním projektových dnů.

Telefonní číslo: 371 656 108, uč. S. Hůrková, Z. Kurcová
e-mail: zelanci@plasy.cz